Spracovanie miezd

Prenechajte zodpovednosť za kompletné mzdové účtovníctvo na nás. Budeme za vás sledovať
zmeny v legislatíve, spracovávať mzdy, distribuovať výplatné pásky, poskytovať hotline
podporu vašim zamestnancom a na mieru šité reporty vášmu HR manažmentu.

 

Mesačné spracovanie miezd
  - Výpočet miezd a odvodov, výpočet zrážok zo mzdy zamestnancov
  - Archivácia mzdovej agendy

 

Výplatné pásky
  - Príprava a distribúcia výplatných pások - papierových alebo elektronických (prostredníctvom emailov)

 

Mzdové reporty
  - Príprava akýchkoľvek reportov podľa potrieb vášho manažmentu
  - Ročné zúčtovanie daní

 

Spracovanie personálnej agendy
  - Agenda nových/ odchádzajúcich zamestnancov (prihláška/odhláška zamestnanca do
    SaZP, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, zápočet rokov)
  - Vystavenie potvrdení zamestnancom pre rôzne účely

 

Mzdové a pracovnoprávne poradenstvo
  - Hotline pre zamestnancov ohľadom otázok súvisiacich s výpočtom miezd
  - Pracovnoprávne poradenstvo

 

Poradenstvo v komunikácii s miestnymi úradmi
  - Poradenstvo pri komunikácii a predkladaní dokumentov v prípade dozoru v pracovno-právnej

    a mzdovej oblasti

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now